https://skroeselare.be/wp-content/uploads/2022/12/missie.jpg

Missie en visie van SKR Jeugd

Hieronder vind je onze missie en visie, en een samenvatting van de waarden die we met SK Roeselare Jeugd nastreven

https://skroeselare.be/wp-content/uploads/2022/12/foto4-1641931735.jpg

Missie

De jeugdopleiding van SK Roeselare heeft als missie het beste uit haar jeugdvoetballers te halen. Elke jeugdspeler verdient de kans om zich op haar / zijn niveau individueel te ontwikkelen. Om dat te bereiken worden alle trainingen opgesteld volgens een jeugdopleidingsplan, gebaseerd op de door Voetbal Vlaanderen aangereikte thema’s die op regelmatige basis herhaald worden, met als pijlers “FUN en FORMATION“.
SK Roeselare wil ook de kwaliteit van de opleiding jaar na jaar verbeteren. Daarvoor worden onze trainers op een semiprofessionele manier op het veld begeleid door drie technische coördinatoren.
SK Roeselare wil de trainers verbeteren door het organiseren van welbepaalde vormingsmomenten en clinics en ondersteunt iedere trainer die een hoger diploma wenst te behalen bij de KBVB.
De sportieve begeleiding gebeurt op een pedagogisch en educatief verantwoorde manier in een aangename, familiale en uitdagende omgeving waarin de speler centraal staat. D.w.z. dat de individuele begeleiding wordt gestimuleerd tijdens de groepstrainingen én geoptimaliseerd tijdens de individuele en technische trainingen. Voor geblesseerde spelers staat een medische staf ter beschikking die hen tijdens hun revalidatieperiode begeleidt en hen opnieuw trainings- en wedstrijdklaar maakt.
Als ultiem doel heeft de jeugdopleiding om zo veel mogelijk eigen opgeleide jeugdspelers te laten doorstromen naar het 1e elftal, zonder echter afbreuk te doen aan een algemene voetbalopleiding voor de jeugd, hetzij op gewestelijk, provinciaal of interprovinciaal niveau.
Wij willen iedere jeugdspeler, op gelijk welk niveau, de mogelijkheid geven om naar hun beste niveau te groeien waarbij de liefde voor het voetbalspel centraal staat.

Onze visie op jeugdopleiding

SK Roeselare biedt een jeugdopleiding aan volgens het individueel niveau waarin elke jeugdspeler zich optimaal kan ontwikkelen, waarbij inzicht & intelligentie, techniek, snelheid (van uitvoering), een gezonde winnaarsmentaliteit en communicatie (op en naast het veld) de pijlers zijn.
Via een goed uitgebalanceerde scouting wordt gericht gerekruteerd teneinde de interprovinciale jeugdploegen competitief uit te bouwen.
Via een aanbod van bijscholingen, clinics en het volgen hogere van opleidingen wordt het niveau van de trainers verbeterd.
De jeugdopleiding wordt op een pedagogisch en wetenschappelijk verantwoorde manier onderbouwd, volgens een plan met vaste eindtermen, aangepast aan de actuele noden, behoeften en ontwikkelingen van het moderne voetbal. Dit alles volgens de visie van Voetbal Vlaanderen.
Alle spelers worden d.m.v. functioneringsgesprekken en evaluaties gevolgd teneinde het beste uit elk individu te halen.
Via de gedragscode brengt de jeugdopleiding educatieve en ethische waarden bij zoals fair-play, discipline, inzet, orde, respect voor mede- en tegenstanders, respect voor scheidsrechters en collectief denken.
De jeugdopleiding wenst samen te werken met omliggende clubs via het aanbieden van eigen know-how en met de lokale scholen teneinde een optimale combinatie tussen onderwijs en jeugdvoetbal op hoger niveau aan te bieden.
Spelers die niet tot de top geraken dienen met de nodige zorg te worden opgevangen en helpen we zoeken naar een oplossing binnen onze eigen gewestelijke ploegen of bij omliggende clubs.
Via nauwe samenwerking met de stad Roeselare wil SK Roeselare haar jeugdcomplex op campus Roeselare verder uitbouwen tot een voorbeeld in de Belgische jeugdvoetbalwereld, dit alles om het plezier in het voetbalspel verder te ontwikkelen.

Identiteit en waarden van de club

SK Roeselare wil haar missie waarmaken door een cultuur te creëren die gebaseerd is op waarden. Dit zijn leefregels waaraan iedereen van SK Roeselare zich houdt, zowel de jongste jeugdspeler als de voorzitter. Alleen als iedereen volgens die waarden handelt, is er een voldoende samenhang en interne kracht binnen de club om de doelstellingen te bereiken. We besteden daarom bijzondere aandacht aan de interne communicatie van de waarden.
  • Eén team
 Voetbal is een teamsport. Daarom handelen we binnen SK Roeselare als één team. Niet enkel op het veld, maar in de totaliteit: één visie, één beleid, één team.
  • Respectvol handelen
Als SK Roeselare vragen we van onze leden respectvol te handelen, maar als vereniging handelen we ook respectvol naar iedereen toe, binnen als buiten de vereniging, van bezoeker over verzorger naar scheidsrechter.
  • Ambitie
We hebben ambitie en streven naar uitmuntendheid, maar we doen dit op een sportieve, eerlijke en positieve manier. We blijven onze missie als goede beheerder dragen zowel financieel als sportief.
  • Progressie – Vooruitgang maken
SK Roeselare bouwt constant aan haar toekomst. We willen leren uit onze fouten en deze gebruiken om aan de toekomst te werken. We willen ons blijvend ontwikkelen op alle vlakken en blijvend bouwen op de jeugd. Dit zowel op individueel als collectief vlak.
  • Passie
Onze leuze is ‘leren te voetballen, door en voor de jeugd’, dit met een passioneel hart, voor de jeugd en door de jeugd. Deze passie willen we uitstralen, meegeven naar iedereen!
  • Bescheiden eenvoud
 Ivoren torens bestaan niet binnen onze vereniging, iedereen is toegankelijk. Naast deze blijven we sportief met de voetjes op de grond staan, we houden ons aan ons beleid zonder deze limitatief te maken. Bescheiden als familieclub, eenvoudig in de totaliteit, werkend naar onze leuze, groots in daden. Dankzij goede relaties met lokale scholen, externe specialisten en omliggende clubs trachten we contacten te leggen die op termijn een meerwaarde zouden kunnen betekenen voor onze jeugdopleiding.
  • Nederigheid
 We werken bij SK Roeselare continu aan nederigheid door weinig voor zichzelf te eisen en zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen en afkeer van gebruik van macht, laat staan opeisen van eer. Nederigheid is niet te combineren met egoïsme. Nederigheid dient niet verward te worden met een gebrek aan zelfwaardering. Het is het tegenovergestelde van hoogmoed of arrogantie.

ONZE SPONSORS

https://skroeselare.be/wp-content/uploads/2022/12/potrell-160x160.jpg
https://skroeselare.be/wp-content/uploads/2022/12/hectaar-160x160.jpg
https://skroeselare.be/wp-content/uploads/2022/12/kw-160x160.jpg
https://skroeselare.be/wp-content/uploads/2022/12/midex-160x160.jpg
https://skroeselare.be/wp-content/uploads/2022/12/guyard-160x160.jpg
https://skroeselare.be/wp-content/uploads/2022/12/dema-160x160.jpg
https://skroeselare.be/wp-content/uploads/2022/12/ad-160x160.jpg

OVER SKR

logo 2 skr 2023 200 pixels

Stadion Schiervelde
Diksmuidsesteenweg 374
8800 Roeselare

Instagram

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress beheerders

Fout: geen feed gevonden.

Ga naar de Instagram feed instellingenpagina om een feed te maken.

Trefwoorden

All contents © copyright SKR. All rights reserved.